Řešení problémů: Obecné

Řešení problémů: Obecné

Pokud jste narazili na obecné problémy s vaším pen tabletem nebo pen displejem, projděte si následující tabulku. Pokud najdete několik řešení vašeho problému, vyzkoušejte je postupně všechny, dokud problém nevyřešíte.

Podívejte se také na témata Nápovědy řešení problémů pro:

Pero a dotyk
Typické pro Mac nebo Windows

Další informace najdete na stránce Wacomu, v části Customer Care (péče o zákazníky) nebo kontaktujte Technickou podporu.

Obecné problémy

Počítač nemá dostupný/volný USB port. Pokud není na vašem počítači dostupný USB port, budete potřebovat přidat USB hub nebo USB kartu.
Stavová LED tabletu nesvítí.
  • Ověřte, že je USB kabel správně připojený do tabletu a do aktivního USB portu.
  • Pokud se připojujete do zařízení USB hub, ujistěte se, že je hub připojený k aktivnímu USB portu a že je hub aktivní.
  • Zkuste použít jiný USB port nebo USB kabel.
  • Pokud pracujete v bezdrátovém režimu, podívejte se do sekce Řešení problémů: Bezdrátové připojení.
Počítač nepřejde do režimu spánku. Pokud nepoužíváte vaše nástroje, například pero nebo myš, odstraňte je z povrchu tabletu, jinak bude tablet stále posílat data do počítače a tím znemožní počítači přechod do režimu spánku. Jiné kovové nebo vodivé objekty mohou také způsobovat odesílání dat tabletem. Pokud tablet nepoužíváte, odstraňte jakékoliv objekty z jeho povrchu.
Kurzor na obrazovce se chvěje, je nevyzpytatelný, nebo skáče na neočekávaná místa. Velmi zřídka může tablet přijímat radiové frekvence z monitoru počítače nebo blízkého AM radio přehrávače. Pokud si všimnete takového rušení z monitoru, posuňte tablet do vzdálenosti alespoň 15 cm od monitoru, nebo změňte obnovovací frekvenci monitoru nebo rozlišení monitoru.
Tablet je nastavený na ExpressKeys Right (nebo ExpressKeys Left), ale vypadá to, že funguje vzhůru nohama.
  • Změňte orientaci tabletu v ovládacím panelu Wacom Desktop Center.
  • Přeinstalujte ovladač tabletu. Viz. instrukce, které najdete v Příručce začínáme, kterou jste obdrželi v balení tabletu. Podívejte se také do části Instalace ovladače.
Během práce v některých aplikacích provádějí tlačítka ExpressKeys nebo Touch Ring jiné funkce, než jaké jsou nastavené v panelu Wacom Tablet Properties.

Některé aplikace mohou přepsat a ovládat funkce ExpressKey a Touch Ringu. Viz. Integrované aplikace.

Pokud jste provedli specifické nastavení pro konkrétní aplikace, ujistěte se, že jste updatovali nastavení pro aplikaci, ve které pracujete.