Práce s více monitory

Práce s více monitory

Pokud je váš počítač vybaven více než jedním monitorem, váš pen tablet nebo pen displej namapuje monitory na základě jejich nastavení ve vašem počítači.

Příklad mapování tabletu na celý systém počítače, který je zobrazený na dvou monitorech.

Můžete nastavit ExpressKey, Rocker Ring nebo boční tlačítko pera na funkci Display Toggle, a použít ji pro přepínání kurzoru mezi jednotlivými monitory, anebo mezi pen displejem a jiným monitorem. Můžete také nastavit tlačítko pera nebo tlačítko ExpressKey na funkci Mode Toggle, a přepínat mezi režimem pera při práci na Cintiqu a režimem myši při práci na jiném monitoru.

Detaily najdete v dokumentaci vašeho hardwaru a operačního systému, kde je popsáno používání více monitorů.