Bezdrátové Bluetooth připojení

Bezdrátové Bluetooth připojení

Pokud je váš Wacom Intuos Pro připojený přes USB kabel, můžete pro připojení k Windows nebo Mac počítači použít bezdrátové Bluetooth připojení. Bezdrátové připojení podporuje jak ovládání perem, tak skicování na papír, stejně jako při připojení přes USB kabel. Wacom Intuos Pro se přepne zpět do režimu připojení přes USB kabel vždy, když je USB kabel připojený k počítači.

Wacom Intuos Pro můžete rovněž připojit k mobilnímu zařízení pro stažení papírových skic (viz. Skicování na papír)

Zabudovaná baterie napájí tablet kdykoliv je zapnutý a není připojený pomocí USB kabelu. Stav baterie můžete ověřit ve Wacom Desktop Center a/nebo v aplikaci Wacom Inkspace. Pokud je zapojený, bude oranžová LED indikovat, že se baterie nabíjí. Pokud bude stav nabití baterie nízký a baterii bude potřeba dobít, oranžová LED začne blikat.

Pro zachování životnosti baterie přejde tablet do režimu spánku po nějaké době nečinnosti. Z režimu spánku probudíte tablet klepnutím na tlačítko napájení, nebo stisknutím prostředního tlačítka Touch Ringu.

Bezdrátové připojení k počítači

Mnoho počítačů má zabudovanou Bluetooth konektivitu, pokud ji ten váš nemá, budete si muset pořídit externí Bluetooth anténu. Následující postup popisuje jednotlivé kroky připojení k počítači:

  1. V operačním systému zapněte Bluetooth a otevřete menu Bluetooth připojení. (Viz. dokumentace pro váš operační systém).
  2. Zapněte režim Bluetooth párování na vašem Wacom Intuos Pro stisknutím a podržením prostředního tlačítka Touch Ringu po dobu 6 sekund. Indikátor Bluetooth začne blikat modře jakmile je tablet vyhledatelný ostatními zařízeními.
  3. Otevřete seznam Bluetooth zařízení ve vašem operačním systému a zvolte jméno vašeho Wacom Intuos Pro. Ve výchozím nastavení se bude jmenovat “Intuos Pro M” nebo “Intuos Pro L”, ale pokud jste již dříve nastavili jméno, potom bude tablet uvedený pod tímto jménem.
  4. Pokud je v seznamu více než jeden název vašeho Wacom Intuos Pro tabletu, vyberte si ten, který neobsahuje "LE".
  5. Dokončete párování podle instrukcí ve vašem operačním systému. V případě úspěšného připojení bude Bluetooth indikátor svítit modře po dobu 5 sekund, potom se vypne.

Připojení k mobilnímu zařízení

Pokud chcete stáhnout papírové skici do svého mobilního zařízení, stáhněte a nainstalujte aplikaci Wacom Inkspace pro váš OS. Po otevření aplikace, postupujte podle instrukcí na displeji zařízení. Více informací o skicování na papír najdete na Getting Started with Paper Sketching (začínáme se skicováním na papír).

Poznámky:

  • Váš Wacom Intuos Pro si vždy zapamatuje poslední dvě Bluetooth párování k počítači.
  • Váš Wacom Intuos Pro si navíc bude pamatovat poslední dvě Bluetooth párování k mobilnímu zařízení.
  • I když si Wacom Intuos Pro pamatuje více párování, současně se může připojit pouze k jednomu zařízení.
  • Po spárování s novým zařízením, se nové párování stane aktivním připojením.