Testování pera nebo myši

Testování pera nebo myši

Pokud vaše pero nebo doplňková myš (Intuos Pro) nefungují tak, jak byste očekávali, zkontrolujte přiřazené funkce nebo je resetujte do výchozího nastavení.

Pokud chcete vrátit nastavení nástroje na výchozí hodnoty, odeberte nástroj ze seznamu Tool v ovládacím panelu Tablet Properties. Vyberte nástroj a klikněte na tlačítko odstranit (znak minus), který najdete na pravé straně seznamu Tool. Po odebrání nástroje, umístěte nástroj opět na aktivní plochu tabletu. Nástroj se znovu objeví v seznamu Tool, tentokrát bude mít výchozí nastavení.

Testování pera

 1. Pokud není ovladač nainstalovaný správně, pero nebude fungovat korektně. Budete moci používat hrot pera pro ovládání pohybu kurzoru a klikání, ale další funkce pera nebudou dostupné.
 2. Pohybujte perem po aktivní ploše tabletu. Kurzor na obrazovce by se měl pohybovat odpovídajícím směrem.
 3. Přitlačte hrot pera na povrch tabletu. Na tabletech Intuos se stavová LED rozsvítí. Na všech ostatních tabletech a pen displejích stavová LED zesvětlá, rozjasní se. Držte hrot pera zhruba 10 mm nad povrchem tabletu, bez použití tlaku na hrot pera, a stiskněte boční tlačítko. Stavová LED se opět rozjasní.
 4. Přitlačte gumu na povrch tabletu. LED se rozjasní.
 5. Otevřete ovládací panel Wacom Tablet Properties a klikněte na tlačítko About. V dialogovém okně, které se objeví, klikněte na Diagnose...
 6. Dialogové okno Diagnostics je stále otevřené, sledujte sloupec Pointing Device Info (informace o polohovacím zařízení) a přibližte pero do vzdálenosti 10 mm nad aktivní plochou tabletu. U položek Proximity (přiblížení), Device Name (název zařízení), Device Type (typ zařízení), a Device S/N (sériové číslo zařízení) by se měly zobrazit hodnoty. Pokud jste připojili k systému více tabletů, ujistěte se, že jste vybrali správný tablet, na kterém testujete nástroje, v sloupci Tablet Info.
 7. Pohybujte nástrojem po povrchu tabletu. Hodnoty X Data a Y Data by se měly měnit podle polohy nástroje.
 8. Otestujte tlačítka pera. Stavová LED by se měla rozjasnit při každém kliknutí hrotem pera, stisknutí bočního tlačítka, nebo přitlačení gumy na povrch tabletu.
  • Klikněte hrotem nástroje na povrch tabletu. Hodnoty Switches (tlačítka) a Pressure (tlak) by se měly změnit přibližně od hodnoty 0% (když není použitý žádný tlak na hrot nástroje), až přibližně do hodnoty 100% (když vyvíjíte tlak maximální).
  • Stiskněte boční tlačítko bez přitlačení hrotu na tablet. Stav Switches by se měl změnit. Udělejte to stejné pro obě tlačítka nástroje.

  Pero hodnota "Switches" Hrot = 1
  Tlačítko pera (spodní) = 2
  Tlačítko pera (horní) = 3
  Guma = 1
  Airbrush hodnota "Switches" Hrot = 1
  Boční tlačítko = 2
  Guma = 1

  • Přitlačte gumu na povrch tabletu. Hodnota Switches a Pressure by se měly změnit. Přítlak by se měl změnit přibližně od hodnoty 0% (když není použitý žádný tlak na gumu) až přibližně do hodnoty 100% (když vyvíjíte tlak maximální).
  • U doplňkového nástroje Airbrush pohybujte kolečkem dopředu. Hodnota Wheel by se měla snížit až přibližně na hodnotu 0, když je kolečko zcela vepředu. Posuňte kolečkem dozadu. Hodnota Wheel by se měla změnit až přibližně na hodnotu 1000, když je kolečko zcela vzadu.
 9. Otestujte náklon pro osu X nakloněním pera z vertikální polohy směrem doprava; hodnota X Tilt by se měla měnit přibližně od 0 do +60. Teď nakloňte nástroj směrem doleva od vertikální polohy; hodnota X Tilt by se měla měnit přibližně od 0 do -60.
 10. Otestujte náklon pro osu Y nakloněním pera z vertikální polohy směrem ke spodní části tabletu; hodnota Y Tilt by se měla měnit přibližně od 0 do +60. Nakloňte nástroj směrem k horní části tabletu; hodnota Y Tilt by se měla změnit přibližně od 0 do -60.
 11. U doplňkového nástroje Art Pen otestujte funkci rotace. Umístěte hrot pera na povrch tabletu a pomalu otáčejte perem podél jeho osy. Hodnota Rotation by se měla během otáčení pera měnit.
 12. Po ukončení testování klikněte na tlačítko Close.
 13. Navštivte Customer Care (péče o zákazníky), kde získáte informace o aktuálních ovladačích dostupných pro váš tablet.

Testování doplňkové myši (Intuos Pro)

 1. V ovládacím panelu otevřete dialogové okno Diagnostics.
 2. Okno Diagnostics je stále otevřené. Umístěte myš na aktivní plochu tabletu a klikněte každým tlačítkem myši postupně. Stavová LED tabletu by se měla rozjasnit a stav Switches by se měl během každého kliknutí změnit.
 3. Při prvním otevření okna Diagnostics by stav Wheel měl být na hodnotě 0. Posuňte kolečkem dozadu. Stav Wheel by se měl změnit z hodnoty 0 na +1.
 4. Posuňte kolečkem dopředu. Stav Wheel by se měl změnit z hodnoty 0 na -1.
 5. Po ukončení testování klikněte na tlačítko Close.