Ovládací prvky na obrazovce

Ovládací prvky na obrazovce

Ovládací prvky na obrazovce jsou menu, která se zobrazí na obrazovce vašeho pen displeje nebo monitoru. Můžete je použít jako klávesové zkratky pro nastavení, která nejčastěji používáte.

Jak vytvořit a používat ovládací prvky na obrazovce

  1. Vytvoření nového ovládacího prvku na obrazovce.
  2. Přiřaďte nastavení nového prvku, který jste vytvořili, k Radial Menu, dotykovým klávesám a ke Keypadu.
  3. Přiřaďte ovládací prvek na obrazovce k nastavitelné části zařízení, jako např. ExpressKey™ nebo tlačítko pera.
  4. Stiskněte tlačítko, ExpressKey™, nebo jinou komponentu pro otevření ovládacích prvků na obrazovce.
    • Například, pokud jste přiřadili ovládací prvky na obrazovce na ExpressKey™, zmáčkněte ExpressKey™ pro zobrazení ovládacích prvků na obrazovce.
  5. Klepnutím na tlačítko v ovládacím prvku na obrazovce aktivujete přiřazené nastavení.
    • Například, pokud jste přiřadili Zvětšení na dotykovou klávesu, klikněte na na tuto klávesu, aby proběhla funkce zvětšení.
Tip: Namísto neustálého otevírání Ovládacích prvků na obrazovce, kdykoliv je potřebujete, můžete zmáčknout ikonu špendlíku. Takto zůstanou ovládací prvky stále otevřené.

Rozložení ovládacích prvků na obrazovce

Keypad

Keypad: Keypad je podobný běžnému keypadu na klávesnici.
Panel kláves: Panel kláves je řádek tlačítek, která se zobrazí tak, jak si to zvolíte.
Radial menu: Radial menu je kruh rozdělený na řezy, každý řez má své vlastní nastavení.

Tip: Ikonou klíče otevřete Wacom Tablet Properties.