Funkce tlačítek: nastavení přepínání

Funkce tlačítek: nastavení přepínání

Úpravu funkcí, které jsou přiřazeny k tlačítkům pera, ExpressKeys, a dalším elemnetům můžete provést v panelu Wacom Tablet Properties. Následující funkce tlačítek ovládají nastavení přepínání. Další funkce tlačítek jsou popsány v části Funkce tlačítek.

Precision Mode: Tzv. přesný režim. Změňte mapování kolem polohy hrotu pera pomocí posuvníku. Tuto funkci můžete přiřadit k tlačítku pera (kliknutím aktivujete, dalším kliknutím deaktivujete), anebo podržíte tlačítko pera a po jeho uvolnění se vrátíte k normálnímu mapování. Pokud používáte pero nebo jiný nástroj v režimu myši (Mouse mode), upraví se pohyb kurzoru tak, jako by byla akcelerace vypnutá a rychlost snížená na velmi pomalou.

Display Toggle: Toto nastavení je určeno pro použití při práci s více monitory. Přepíná aktuální mapování tabletu a kurzoru na obrazovce mezi jednotlivými displeji, stisknutím tlačítka ExpressKey, ke kterému je přiřazena tato funkce.

Mode Toggle: Toto nastavení určené pro tlačítka pera je určeno pro přepínání mezi režimem pera a režimem myši. Pokud poprvé nastavujete tlačítko Mode Toggle na Mouse mode, použijte posuvníky pro úpravu akcelerace myši a její rychlost.

Skip: Nastaví tlačítko Toggle Button tak, aby přeskočilo režim funkce, ke kterému byla přiřazena tato možnost v přepínací sekvenci.

Ink Toggle: (Mac) Zapíná a vypíná Ink ve funkci Aplikace. Pokud je zapnuto rozpoznávání rukou psaného písma, Ink rozpozná a převede vaše ruční písmo na text a vloží jej do dokumentu.

Touch On/Off: Touch On/Off použijte, pokud chcete pracovat pouze v režimu pera. Vypněte ovládání dotykem stisknutím tlačítka ExpressKey, ke kterému jste tuto funkci přiřadili. Pokud chcete ovládání dotykem opět zapnout, stiskněte znovu tlačítko ExpressKey.

On Screen Keyboard: Použijte funkci On Screen Keyboard pro přepínání klávesnice na obrazovce ve Windows pro vkládání textu perem nebo dotykem.

Settings: Zobrazí interaktivní diagram s aktuálním nastavením ExpressKey, Touch Ringu, pera a dotyku. Kliněte na jakoukoliv část diagramu pro otevření příslušné záložky Tablet Properties a upravte nastavení podle potřeby.

Do nastavení režimu myši se můžete dostat z mnoha různých míst ovládacího okna Wacom Tablet Properties. Nicméně pro každý nástroj a aplikaci můžete provést pouze jedno nastavení akcelerace myši a rychlosti.

Poznámka: nastavení režimu myši je nezávislé na systémových nastaveních. Změny nastavení, které provedete v okně Wacom Tablet Properties, neovlivní podobné nastavení systému počítače. Nicméně změny provedené v podobných systémových nastaveních, mohou ovlivnit vaše nastavení tabletu.