Baterie a správa napájení

Baterie a správa napájení

Tato doporučení vám pomohou využít co nejlépe baterii a výhody bezdrátového připojení.

  • Propojte váš pen tablet a počítač USB kabelem, nebo tablet připojte k USB hubu. Baterie se nabíjí, kdykoliv je kabel připojený a baterie není plně nabitá.
  • Pokud nabíjíte baterii, vždy připojte USB kabel přímo k počítači nebo k napájenému USB hubu. Tak budete mít jistotu, že bude k dispozici dostatek proudu k nabití baterie.
  • Pokud není tablet připojený k počítači USB kabelem, můžete nabíjet baterii standardní nabíječkou s výstupním napětím 5V. Během tohoto procesu nebude fungovat rychlonabíjení.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím tabletu v bezdrátovém režimu plně nabijte baterii. Důležitou informací pro každodenní použití je, že vaše baterie se bude nabíjet přibližně 4 hodiny. Plné nabití zcela vybité baterie zabere přibližně 6 hodin. Doba nabíjení se bude lišit v závislosti na úrovni baterie a používání tabletu během nabíjení.

Zkontrolovat stav nabití baterie můžete v ovládacím okně Wacom Tablet Properties, konkrétně v záložce Wireless. Ikona baterie a její stav se zobrazí v Tablet Properties.

USB připojení deaktivuje bezdrátový režim.

Důležité:

  • Ujistěte se, že jak baterie tak bezdrátový modul Wacom jsou během nabíjení nainstalované v tabletu.
  • Viz. Dokument Důležité produktové informace, který je dostupný z Wacom Desktop Center, a najdete v něm bezpečnostní pokyny.

Podívejte se také na Bezdrátové připojení a Životnost baterie.